Vải phẳng PP

Danh mục:

Manh PP được sử dụng trong sản xuất bao Jumbo hoặc Sling, phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng