Bao sling

40 nghìn sản phẩm trong tháng. Bao Sling là sản phẩm chuyên để chứa, bốc dỡ hàng bằng cần cẩu hoặc xe nâng với trọng lượng trung bình từ 2 tấn trở lên và xuất khẩu ra nước ngoài