Bao Jumbo

20 nghìn sản phẩm trong tháng. Bao Jumbo là loại bao bì kinh tế và lý tưởng được sử dụng để lưu trữ và vận chuyển các sản phẩm dạng bột, hạt hoặc loại hàng hóa loại nhỏ có số lượng lớn