Công nghệ sản xuất

  • Máy dệt sợi PP
  • Máy dệt đai chịu lực bằng sợi Mono
  • Máy cắt khác
  • Máy khâu
  • Máy ép kiện