Bao Sling

Danh mục:

40 nghìn sản phẩm trong tháng. Bao Sling là sản phẩm chuyên để chứa, bốc dỡ hàng bằng cần cẩu hoặc xe nâng với trọng lượng trung bình từ 2 tấn trở lên và xuất khẩu ra nước ngoài.